VÅR METOD ÄR KUNDALINIYOGA

Alla kan yoga! Oavsett ålder och fysik, tidigare erfarenhet och smidighet. Du kommer precis som du är.

Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan är en enkel och kraftfull helhetsmetod. Genom kontinuerligt utövande förbättrar du inte bara din fysiska hälsa utan även ditt mentala och emotionella välbefinnande. Du blir mer balanserad, fokuserad och får ökad självinsikt. Detta gör att du lättare kan hantera vardagens påfrestningar och häri ligger upplevelsen av ökad livsglädje och förhöjd livskvalitet.

Kundaliniyoga är en uråldrig teknik för den moderna människan. Vi människor behöver enkla tekniker för att kunna hantera vardagens påfrestningar. Alla önskar vi leva ett liv fyllt med kraft, energi, balans och glädje. Kundaliniyogan är en sådan teknik.

Yogan arbetar bl a på andningsapparaten, cirkulationssystemet, nervsystemet och immunförsvaret. Den stärker muskler, ger mental balans, verkar lugnande och avslappnande.

Yogans effekter är många och väldokumenterade. Världen över forskas det kring yoga och idag har yogan en självklar plats bland tekniker för bättre hälsa och fördjupad upplevelse av balans i livet.

© 2015 - Stockholm Kundaliniyogacenter