YOGISK TERAPI

På Stockholm Kundaliniyoga Center finns en av sveriges Yogakliniker.

YogaKliniken är ett nätverk av yogisk-terapeutiska mottagningar över hela landet. YogaKliniken innebär ett holistiskt och integrativt synsätt på hälsa, ett bredare perspektiv på dina möjligheter och ditt eget ansvar när det gäller förmågan att skapa och öppna upp för hälsa i dig själv.

YogaKliniken är ett modernt koncept, sprunget ur ett gammalt holistiskt synsätt på människan. På Yogakliniken blir du sedd som hel människa, du får träning i att vitalisera dig själv och skapa en egen inre medvetenhet med hjälp av denna mångtusenåriga teknik för hälsa, insikt och balans på alla plan vi kallar Yoga.

När du kommer till oss för en eller flera sessioner i Yogisk terapi går vi det fösta vi gör igenom din hälsa/ohälsa. Du och terapeuten har ett inledande samtal då du i lugn och ro får berätta allt det du känner är relevant. Terapeuten ställer ett antal specifika frågor runt olika aspekter av bla dina symptom, dina känslor och dina relationer i ditt liv. Vi tittar både på hur det ser ut i dagsläget i ditt liv och hur det var för länge sedan.

Utifrån det som du delar med dig och det som kommer fram under samtalet tittar vi sedan tillsammans på hur allt detta påverkat och skapat mönster/präglingar i ditt grundläggande energisystem   och hur det kan ge olika symptom, fysiskt, mentalt och emotionellt ur ett yogiskt perspektiv.

Utifrån det som framkommit går vi sedan igenom ett för dig passande grundläggande yogaprogram, där den medvetna andningen är basen, den röda tråden genom hela programmet. Som stöd för din självträning får du med dig en CD-skiva med yogaprogrammet hem. I grunden är dessa program hjälp till självhjälp, där du nu själv tar ansvar för att börja återskapa din hälsa.

Yogaprogrammen som vi arbetar med i den Yogiska terapin är enkla och lättillgängliga och innefattar vid sidan om andningen olika ställningar där du arbetar med stretch och töjövningar för kroppen. Du fokuserar och lugnar sinnet med hjälp av mantra och koncentrationstekniker. Avspänning och meditation är alltid integrerade delar av programmen.

En session tar 90-120 minuter. Tidsbokning.

© 2015 - Stockholm Kundaliniyogacenter